آریا با موتور قدرتمند و گیربکس DAE چین عرضه می‌شود؛ نسخه هیبریدی به زودی!
آریا با موتور قدرتمند و گیربکس DAE چین عرضه می‌شود؛ نسخه هیبریدی به زودی! – چرخان


منبع: https://charkhan.com/140706/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3-dae-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B6/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی