آریا دیزل از کامیونت‌های جدید KAMA در نمایشگاه خودرو اصفهان رونمایی کرد
آریا دیزل از کامیونت‌های جدید KAMA در نمایشگاه خودرو اصفهان رونمایی کرد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/132598/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-kama-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی