آریزو 5 EV اولین خودرو برقی با پلاک ملی؛ مدیران خودرو در مسیر انرژی‌های سبز








آریزو 5 EV اولین خودرو برقی با پلاک ملی؛ مدیران خودرو در مسیر انرژی‌های سبز – چرخان







































منبع: https://charkhan.com/143711/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%88-5-ev-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%9B-%D9%85%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی