آریزو 6 GT با ظاهری جذاب و امکاناتی مدرن در نمایشگاه خودرو اصفهان رونمایی شد
آریزو 6 GT با ظاهری جذاب و امکاناتی مدرن در نمایشگاه خودرو اصفهان رونمایی شد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/152516/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%88-6-gt-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%AF%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی