آغاز تولید انبوه FMC SX5 در سایت تولیدی جدید فردا موتورز در بروجرد؛ (ویدئو)
آغاز تولید انبوه FMC SX5 در سایت تولیدی جدید فردا موتورز در بروجرد؛ (ویدئو) – چرخانمنبع: https://charkhan.com/129754/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-fmc-sx5-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی