آغاز تولید دانگ‌فنگ منگشی M-Hero، شاسی‌بلند جذابی با 1000 اسب بخار قدرت
آغاز تولید دانگ‌فنگ منگشی M-Hero، شاسی‌بلند جذابی با 1000 اسب بخار قدرت – چرخان

منبع: https://charkhan.com/140147/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%81%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%86%DA%AF%D8%B4%DB%8C-m-hero%D8%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D9%84/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی