آغاز فروش خودروهای وارداتی از شنبه 6 اسفند از طریق قرعه‌کشی + اعلام شرایط
آغاز فروش خودروهای وارداتی از شنبه 6 اسفند از طریق قرعه‌کشی + اعلام شرایط – چرخانمنبع: https://charkhan.com/137431/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-6-%D8%A7%D8%B3%D9%81/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی