آغاز فروش وانت آریسان ۲ دوگانه سوز بدون قرعه‌کشی








آغاز فروش وانت آریسان ۲ دوگانه سوز بدون قرعه‌کشی – چرخان









































منبع: https://charkhan.com/133062/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DB%B2-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی