آغاز پیش‌فروش عادی وانت کلوت گیربکس دستی با مدل 1402
آغاز پیش‌فروش عادی وانت کلوت گیربکس دستی با مدل 1402 – چرخانمنبع: https://charkhan.com/138307/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی