آماده‌باش هلال احمر برای راهپیمایی اربعین

بر اساس اعلام پایگاه
اطلاع‌رسانی جمعیت هلال احمر، در این جلسه طرح‌ها و برنامه‌های پیش تر اجرا شده نظیر
«طرح بازپیوند» به همراه مشکلات موجود در مرزها همچون شیوع بیماری ها و در راستای آنها
میزان امکانات مورد نیاز در حوزه بهداشت و درمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/661684/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86دبیرکل جمعیت هلال احمر
از تشکیل ستاد اربعین این جمعیت خبرداد و گفت که همه ظرفیت‌ها برای خدمت به زائران
در ایام اربعین به کار گرفته‌ می‌شود.

وی ادامه داد:‌ باید دستورالعمل
امداد در اربعین با همکاری زیرمجموعه‌ها نوشته و الزامات و میزان اعتبار مورد نیاز
آن هم پیش‌بینی شود، همچنین برای طرح ها و اقدامات برنامه‌ریزی شده هم باید نیروهای
مورد نیاز از جمله متخصصین آماده اعزام باشند.

دبیرکل جمعیت هلال احمر
با تاکید بر اینکه باید نگاه هم افزایی و همدلی برای خدمت به زائران ایجاد شود افزود:
به‌طورکلی برای خدمت به زائران اباعبدالله نیاز است تا از همه ظرفیت‌های سازمان‌ها
و معاونت‌های زیر مجموعه همچون خیرین، داوطلبان و جوانان و … در جمعیت هلال احمر
استفاده شود.

به گزارش ایسنا، یعقوب
سلیمانی در جلسه ستاد اربعین جمعیت هلال احمر که با حضور روسای سازمان‌ها و مسئولان
مربوطه برگزار شد، بر هم افزایی زیرمجموعه‌ها برای خدمت به زائران تاکید کرد و گفت:
همه ظرفیت‌ها اعم از تجهیزات، لجستیک و نیروهای متخصص باید در ایام اربعین احصا و به
کار گرفته شود.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی