آیا واردات خودروهای اقتصادی اهداف مدنظر دولت را محقق خواهد کرد؟

احمدرضا
رعنایی در گفت و گو
با خبرنگار خبرخودرو در خصوص واردات خودروهای اقتصادی و تاثیر آن بر جلب رضایت مشتریان بازار اظهار
داشت: اگر این خودروها مجهز به استاندارد آلایندگی یورو 5 باشند قطعا در
پاسخ به نیاز بازار موثر هستند. ضمن اینکه خودروهای اقتصادی اگر قادر به پاس کردن
استانداردهای 85 گانه نباشند مجوز ورود به کشور را دریافت نخواهند کرد.

عضو
هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور
در ادامه یادآور شد: با توجه به افزایش قیمت انرژی و تورم 30 درصدی قیمت
خودرو در اروپا ممکن است واردات خودروهای 10 هزار دلاری به کشور گران تمام شده و
نتواند اهداف مدنظر دولت را در رابطه با واردات خودروهای اقتصادی محقق کند.

وی با اشاره به شاخصه های خودروهای اقتصادی افزود: مصرف سوخت پایین،
استاندارد آلایندگی یورو 6 و حداقل یورو 5 و قیمت 10 هزار دلار از شاخصه های خودرو
اقتصادی هستند.

رعنایی در پایان تصریح کرد: اگر دولت
هدف خود از واردات خودروهای اقتصادی را مشخص کند می توان راهکارهای مناسب تری برای
واردات خودرو ارائه کرد.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/661449/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AFبه
گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی
کشور
عنوان کرد: با توجه به افزایش قیمت انرژی و تورم 30
درصدی قیمت خودرو در اروپا ممکن است واردات خودروهای 10 هزار دلاری به کشور گران
تمام شده و نتواند اهداف مدنظر دولت را در رابطه با واردات خودروهای اقتصادی محقق
کند.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی