اتوبوس کیا (KIA GRANBIRD SKIL-ROAD) در جهت تست‌های تطبیقی وارد ایران شد
اتوبوس کیا (KIA GRANBIRD SKIL-ROAD) در جهت تست‌های تطبیقی وارد ایران شد – چرخان


منبع: https://charkhan.com/131969/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-kia-granbird-skil-road-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی