‌اثرات دوگانه رشد نرخ ارز بر قیمت قطعات خودرو

به
گزارش خبرخودرو، یک فعال صنعت قطعه سازی
بر تعمیق داخلی سازی قطعات
به منظور جلوگیری از تبعات ناشی از افزایش قیمت ارز در صنعت قطعه سازی تاکید کرد.

رزمخواه در پایان بر تعمیق داخلی
سازی قطعات به منظور جلوگیری از تبعات ناشی از افزایش قیمت ارز در صنعت قطعه سازی
تاکید و عنوان کرد: هر چه عمق ساخت داخل افزایش پیدا کند و قطعات مورد نیاز با
ارزیری کمتری تولید شوند افزایش تاثیر نرخ ارز بر قیمت قطعات کمتر خواهد بود که
متاسفانه با توجه به شرایط فعلی صنعت قطعه و خودرو این موضوع در هاله ای از ابهام
قرار دارد.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/676960/%E2%80%8C%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

محسن
رزمخواه در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو

در خصوص تاثیر نرخ ارز
بر قیمت قطعات خودرو گفت:
نرخ
‌ارز اثرات دوگانه بر قیمت قطعات دارد که شامل آثار روانی نرخ ارز بر قیمت مواد
اولیه و کالاها و همچنین وابستگی قیمت مواد اولیه و قطعات وارداتی به نرخ ارز است.

این فعال
صنعت قطعه سازی درباره به روزرسانی قراردادهای قطعه سازان مطابق با نرخ فعلی ارز
گفت:متاسفانه یکی از مشکلات در قرارداد بین قطعه سازان و خودروسازان عدم به
روز رسانی قیمت قطعات بر اساس نرخ ارز است و خودروسازان به راحتی زیر بار این
موضوع نمی روند.

وی یادآور شد: البته اثر افزایش
نرخ ارز در قطعات مختلف، متفاوت است زیرا هرچه قطعات از تکنولوژی بالاتری برخوردار
باشند سهم مواد اولیه و قطعات وارداتی در آنها بیشتر و طبیعتا تاثیرپذیری بیشتری
از نرخ ارز خواهند داشت اما در مجموع رابطه مستقیمی بین قیمت ارز و قیمت تمام شده
قطعات خودرو وجود دارد.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی