ارتقای کیفی خودروهای دارای پلتفرم قدیمی به سادگی امکان پذیر نیست

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن
نیرومحرکه و قطعه سازی کشور با اشاره به نقش بهره وری در ارتقای کیفیت و کاهش قیمت
خودرو بیان کرد: یکی از مولفه های موثر بر افزایش بهره وری در صنعت خودرو شایسته
سالاری است زیرا مدیر، مهندس و نیروی کار شایسته به دنبال دستیابی به نتایج مطلوب
از جمله تولید خودرو با کیفیت و ارزان قیمت است. از طرف دیگر دولت باید شرایطی
فراهم کند که نهاده های تولید با قیمت ثابت در اختیار خودروسازان و قطعه سازان
قرار بگیرد تا سود حاصل از فروش خودرو به
جای دلالان نصیب خودروسازان شود.

رضایی همچنین با اشاره به نقش قطعه
سازان در ارتقای کیفی خودروهای تولید داخل عنوان کرد: قطعه سازان دارای ظرفیت تولید
و مهارت های فنی بالایی هستند اما با توجه به عدم ثبات قیمت مواد اولیه و کمبود
نقدینگی قادر به ارتقای کیفی قطعات نیستند. بنابراین دولت باید با تثبیت قیمت مواد
اولیه که بخش زیادی از آن تحت کنترل خود دولت است و همچنین حل مشکلات اقتصادی قطعه
سازان و رفع موانع تولید، زمینه تولید خودروهای با کیفیت را فراهم کند و در کنار
آن با کاهش بهره های بانکی، معافیت های مالیاتی تولید کنندگان به کاهش قیمت تمام
شده خودرو کمک کند.

وی با بیان اینکه ارتقای کیفی
خودروهای داخلی دارای پلتفرم قدیمی به سادگی امکان پذیر نیست، اظهار داشت: علیرغم
تلاش خودروسازان در سالهای اخیر اما امکان تغییر خودروهای با پلتفرم قدیمی وجود
ندارد. دستور رییس جمهور مبنی بر توقف تولید خودرو سمند و پژو 405 نیز در راستای همین
مساله بوده است. ضمن اینکه تولید خودرو باکیفیت و قیمت رقابتی مستلزم ایجاد
زیرساخت ها، استانداردسازی، تامین سخت افزارها و مواد اولیه ارزان و باکیفیت است.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن
نیرومحرکه و قطعه سازی کشور در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم سال جاری با حذف قیمت
گذاری دستوری و تحقق هدف گذاری تولید شاهد تولید خودروهای با کیفیت و ارزان قیمت در
صنعت خودرو کشور باشیم.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/652022/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره
انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور ضمن اشاره به راهکارهای ارتقای کیفیت
و کاهش قیمت خودرو عنوان کرد: تولید خودرو باکیفیت و دارای قیمت رقابتی مستلزم ایجاد
زیرساخت ها، اجرای استانداردها، تامین سخت افزارها و مواد اولیه ارزان و باکیفیت
است.

رضا رضایی در گفتگو با خبرنگار
خبرخودرو با اشاره به الزامات تولید خودرو با کیفیت و با قیمت رقابتی اظهار داشت:
هر خودرو دارای 15 تا 32 ماژول(قوای محرکه، گیربکس،قطعات الکترونیک و …) است که
کلاس، کیفیت و قیمت خودرو را تعیین می کنند و این خودروساز است که مشخص می کند در
زمان ساخت و طراحی پلتفرم چه خودرویی با چه کلاس، مشخصات فنی، کیفیت و قیمتی تولید
شود.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی