ارزش گمرکی خودرو وارداتی تویوتا کرولا کراس هیبرید اعلام شد
ارزش گمرکی خودرو وارداتی تویوتا کرولا کراس هیبرید اعلام شد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/156486/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی