استفاده خودروسازان داخلی از پلتفرم مشترک محرک اصلی صنعت قطعه‌سازی در مسیر تحقیق و توسعه است

دوست زاده در پایان خاطرنشان کرد: تامین نیازمندی‌های خودروسازان داخلی می‌بایست
در اولویت پروژه تحقیقاتی قطعه‌سازان قرار بگیرد و در کنار آن تولید محصول با قابلیت‌های
صادراتی مطرح است.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/669379/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

ابراهیم دوست‌زاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص سهم قطعه‌سازان در فرآیندهای
توسعه‌ای صنعت خودرو و راهکارهای حضور فعال‌تر این بخش از زنجیره تولید در فرآیندهای
تحقیق و توسعه به طوری که ارتقای دانش فنی و امکان صادرات فراهم شود، اظهار داشت: قطعه‌سازان،
خودروسازان، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیق و پژوهش وابسته به دانشگاه‌ها یا وزارتخانه‌ها
از طرفین فعالیت‌های مبتنی بر تحقیق و توسعه به شمار می‌روند. واقعیت این است که حلقه
مفقوده ارتباطی میان صنعت و دانشگاه در داخل کشور وجود دارد که دلیل آن این است که
این چهار سورس طی چند دهه اخیر وظایف خود را به درستی ایفا نکرده‌اند.

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور استفاده از پلتفرم‌های
مشترک را یک عامل مهم در شتاب بیشتر به سوی تحقیق و توسعه دانست که نیازمند بیش از
3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است و افزود: اگر خودروسازان بزرگ و خصوصی داخلی با همکاری
یکدیگر یک پلفترم مشترک را تولید کنند و هزینه طراحی و توسعه گیربکس‌ میان چندین شرکت
تولیدکننده سرشکن شود، این اقدام قطعا یکی از راهکارها برای ارج نهادن و حرکت بهتر
و پرشتاب‌تر در مسیر تحقیق و توسعه است.

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تصریح کرد: یکی
از هزینه‌های اصلی تحقیق و توسعه دستمزد مستقیم نیروی انسانی است که متوسط آن در داخل
کشور کمتر از 200 دلار و در سایر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، بیش از 2 تا 7 هزار
دلار است.

وی در خصوص راهکارهای ورود جدی بخش خصوصی به فعالیت‌های تحقیق و توسعه که البته
متاثر از فرصت‌ها و محدودیت‌های هر شرکت و سازمانی است، گفت: اکنون دنیا در حال گذر
از نسل پنجم و در آستانه ورود به نسل ششم تحقیق و توسعه با استفاده از توانمندی‌های
سایر زنجیره تامین اعم از تامین‌کننده، مشتری، رقبا و مراکز پژوهشی است که موجب سرشکن
شدن هزینه‌های تحقیق و توسعه می‌شود.

وی در خصوص مقوله صادرات بر این نکته تاکید کرد که اگر فعالیت‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای
همگام با مطالعه و شناخت بازار و تقاضا محور باشد، به سمت طراحی محصولات و نیازسنجی
بازار داخلی و خارجی سوق می‌یابد و در این صورت به طور قطع امکان صادرات نیز وجود خواهد
داشت.

به گزارش خبرخودرو، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور
گفت: اگر خودروسازان بزرگ و خصوصی داخلی با همکاری یکدیگر یک پلتفرم مشترک را تولید
کنند و هزینه طراحی و توسعه گیربکس‌ میان چندین شرکت تولیدکننده سرشکن شود، این اقدام
قطعا یکی از راهکارها برای ارج نهادن و حرکت بهتر و پرشتاب‌تر در مسیر تحقیق و توسعه
است.

دوست‌زاده بیان کرد: یکی دیگر از راهکارها به ویژه برای بنگاه‌های خصوصی متوسط
استفاده از توانمندی مراکز پژوهشی، دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری به عنوان راهکار
کم هزینه‌تر است.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی