استقبال گسترده از «ایکس55 پرو» در پنجمین رویداد خودرویی سال؛ مدیران‌خودرو با برند ام وی ام در نمایشگاه خودرو و قطعات مازندران حضور یافت

استقبال گسترده از «ایکس55 پرو» در پنجمین رویداد خودرویی سال؛ مدیران‌خودرو با برند ام وی ام در نمایشگاه خودرو و قطعات مازندران حضور یافت – چرخان


منبع: https://charkhan.com/129148/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B355-%D9%BE%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی