اطلاعیه ایران خودرو در خصوص کندی سایت ثبت‌نام
اطلاعیه ایران خودرو در خصوص کندی سایت ثبت‌نام – چرخان

منبع: https://charkhan.com/135192/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AB/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی