اعلام قیمت اولین خودروی ساخت ترکیه، شاسی‌بلندی برقی بنام T10X
اعلام قیمت اولین خودروی ساخت ترکیه، شاسی‌بلندی برقی بنام T10X – چرخان

منبع: https://charkhan.com/139221/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%8C-%D8%B4%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی