اعمال استانداردهای 85 گانه خودرویی و ارتقای کیفیت نیازمند هزار و 800 میلیون تومان سرمایه‌گذاری است

وی
افزود: اگر ایران خودرو در اختیار براداران خیامی مانده بود، این صنعت حتی از کشور
کره نیز سبقت می‌گرفت زیرا جوانان کشور از
ظرفیت، انرژی و توانایی کافی برخوردار هستند و صرفا باید فضای مناسب برای تولید در
اختیار آنها قرار بگیرد.

رئیس
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: شرکت رنو در بدو
ورود به ایران و ضمن مشارکت با قطعه‌سازان ایرانی، در نخستین اقدام، گریدبندی و
ارتقا را در دستور کار قرار داد به طوری که با انتخاب 60 قطعه‌ساز داخلی و بر اساس
استانداردهای بین‌المللی، حتی صادرات قطعات خودرویی به کشوری همچون رومانی نیز
انجام گرفت.

به
گزارش خبرخودرو، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور دخالت
دولت در مدیریت و قیمت‌گذاری را علت اصلی عقب ماندگی در صنعت خودروی کشور دانست و
گفت: زیرساخت‌های موردنیاز برای اجرای استانداردهای 85 گانه در کشور فراهم نیست و
ارتقای کیفیت نیازمند هزار و 800 میلیون تومان سرمایه‌گذاری است.

نجفی
منش تصریح کرد: اکنون قطعه‌سازان با معضل دریافت مطالبات در ازای تولید و تحویل
قطعه مواجه هستند که فرصت تولید را از آنها سلب کرده است.

به
گزارش خبرنگار خبرخودرو، محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه
و قطعه‌سازان خودرو کشور در همایش زنجیره خودروسازی در افق 1401 اظهار داشت: قطعه‌سازان
از انتقاد هراسی ندارند بلکه آن را نقطه آغازی برای بهبود می‌دانند. دخالت دولت در
مدیریت و قیمت‌گذاری علت اصلی عقب ماندگی در صنعت خودروی کشور است.

نجفی
منش در پایان خاطرنشان کرد: با فرا رسیدن به روزهای پایانی سال و اشتغال حدود 500
هزار نفر نیروی کار در صنعت قطعه‌سازی کشور و ضرورت پرداخت دستمزدها، پاداش و عیدی
کارکنان انتظار قطعه سازان توجه بیشتر دولت به این صنف است. هر چند انتظار قطعه‌سازان
پرداخت مطالبات طی مدت زمان یک ماهه بوده اما پرداخت‌های 120 روزه نیز به تسهیل و
تسریع روند تولید قطعه کمک می‌کند تا به تدریج مدت زمان پرداخت‌ها تا یک ماه تقلیل
یابد.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/649574/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-85-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-800-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AAرئیس
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص الزام خودروسازان
به اعمال استانداردهای 85 گانه بیان کرد: زیرساخت‌های موردنیاز برای اجرای تمامی
این استانداردها هنوز به طور کامل در کشور فراهم نشده که تست جاده پس از گذشت 20
سال یکی از نمونه‌های آن است. اعمال این استانداردها و اجرای تست‌ها بر اساس
برآوردها، نیازمند هزار و 800 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است و ارتقای کیفیت بدون
انجام این تست‌ها محقق نخواهد شد.

وی
در ادامه به بیانات مقام معظم رهبری و 8 فرمان ریاست جمهوری در حوزه صنعت خودرو
اشاره و تصریح کرد: به عقیده بنده در میان این 8 فرمان، اگر واگذاری مدیریت
خودروسازی‌ها به بخش خصوصی به عنوان آخرین فرمان عملیاتی گردد، زمینه تحقق سایر
برنامه‌ها و دستورات نیز فراهم خواهد شد.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی