اف‌ایکس در روز تست درایو رسانه؛ سریعترین خودروی مونتاژی کشور، زیر پای راننده حرفه‌ای








اف‌ایکس در روز تست درایو رسانه؛ سریعترین خودروی مونتاژی کشور، زیر پای راننده حرفه‌ای – چرخان







































منبع: https://charkhan.com/132736/%D8%A7%D9%81%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%9B-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی