افزایش قیمت خودروهای اتوماتیک در صورت توقف داخلی سازی گیربکس های اتومات

افزایش قیمت خودروهای اتوماتیک و قطعات مربوطه در صورت توقف داخلی سازی گیربکس های اتوماتبه گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن
نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور
 با بیان اینکه عمق داخلی سازی در خودروهای بنزینی باید همزمان با برقی
سازی خودروها در دستور کار قرار بگیرد، عنوان کرد:  توقف ساخت داخل گیربکس های اتومات افزایش سرسام
آور قیمت خودروهای اتوماتیک و قطعات مربوط به آنها را به همراه خواهد داشت.

 وی با تاکید بر اینکه عمق داخلی سازی در
خودروهای بنزینی باید همزمان با برقی سازی خودروها در دستور کار قرار بگیرد،
افزود: توسعه خودروهای برقی در کشور همچون سایر کشورهای دنیا مستلزم بسترسازی و در
نهایت اقدام به تولید خودروهای برقی است. بنابراین در عین حال که روی داخلی سازی
گیربکس های اتومات سرمایه گذاری می کنیم باید بسترهای لازم برای تولید خودروهای
برقی در کشور را فراهم کنیم.

حسن
زارع نژاد در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو

با توجه به دستور وزیر صمت مبنی بر تمرکز بر تولید خودروهای برقی و غیر ضروری
دانستن داخلی سازی گیربکس های اتومات اظهار داشت: اگرچه به موازات حرکت کشورهای
دنیا به سمت انرژی های پاک ما نیز باید بر تولید خودروهای برقی متمرکز شویم اما عمق
داخلی سازی گیربکس های اتوماتیک با توجه به تردد این نوع خودروها در سطح کشور یک
ضرورت است زیرا توقف ساخت داخل گیربکس های اتومات افزایش سرسام آور قیمت خودروهای
اتوماتیک و قطعات مربوط به آنها را به همراه خواهد داشت.

زارع نژاد با اشاره به میزان ساخت
داخل گیربکس های اتومات ادامه داد: در حال حاضر بخشی از گیربکس های اتومات ساخت
داخل و برخی وارداتی هستند زیرا چرخ دنده های درون گیربکس های اتوماتیک از ورق
تولید می شوند که این تکنولوژی در هر واحد تولیدی وجود ندارد اما عمق داخلی سازی
گیربکس های اتوماتیک با اتخاذ سیاست های بلند مدت امکان پذیر است.

عضو
هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور
 یادآور شد: از طرف دیگر توقف ساخت داخل گیربکس های اتومات موجب هدر رفت
سرمایه گذاری ها در زنجیره تامین و زیاندهی قطعه سازان خواهد شد که در این صورت
باید برای صادرات گیربکس های اتومات برنامه ریزی کرد.

عضو
هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور
 در پایان تاکید کرد: توقف تولیدات قبلی به بهانه توسعه خودروهای برقی در
حالی که با کمبود برق در کشور مواجه هستیم و بسترهای لازم نیز فراهم نیست، تصمیمی غیرمعقول
است. لذا تدوین برنامه ای جامع در این مسیر یک الزام بوده و می توان با هدف گذاری
تولید بر حسب نیاز؛ به عنوان مثال تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو برای
سال آینده، 200 هزار دستگاه را به محصولات برقی اختصاص داد. بدین ترتیب نه قطعه
سازان متضرر شده و نه از حرکت به سمت برقی سازی عقب خواهیم ماند.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/700828/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی