افزایش قیمت محصولات فردا موتورز تکذیب شد؛ عرضه های بعدی در بورس کالا
افزایش قیمت محصولات فردا موتورز تکذیب شد؛ عرضه های بعدی در بورس کالا – چرخان

منبع: https://charkhan.com/135408/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی