اقدامات ایران خودرو در ارتقای استانداردها حرکت در مسیر تعالی و توسعه است

آرش
محبی نژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص
اقدامات ایران خودرو در راستای ارتقای استانداردهای محصولات تولیدی این شرکت اظهار
داشت: اقدامات اخیر ایران خودرو در حوزه ارتقای استانداردها حرکت در مسیر تعالی و
توسعه است. به عنوان مثال جمع‌آوری خودروهای کف نیز با برنامه‌های مبتنی بر بهبود
کیفی محصولات در ارتباط است زیرا توقف خودروها در کف پارکینگ‌ها نتیجه‌ای جز
هدررفت سرمایه و افت کیفیت نداشت.

دبیر
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان تاکید کرد:
ضامن ارتقای کیفیت و بهبود استانداردهای مستمر در آینده در گرو ایفای تعهدات
دوجانبه و تنظیم قراردادهای برد- برد میان ایران خودرو و زنجیره تامین این شرکت
خودروسازی است.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/670808/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

محبی
نژاد ضمن بیان این مطلب که بیشترین میزان ارزش یک دستگاه خودرو را قطعات آن تشکیل
می‌دهد و لذا ارتقای استانداردها بدون هماهنگی زنجیره تامین امکان پذیر نیست،
تصریح کرد: در تعاملات قراردادی میان زنجیره تامین و خودروساز تعریف دقیقی از
مشخصات فنی قطعه موردنظر ارائه و توافقاتی در خصوص مباحث کیفی و فنی حاصل می‌شود و
لذا ایفای تعهدات از سوی خودروساز، برد- برد بودن قراردادهای فی مابین، رعایت
منافع طرفین در کنار ایفای تعهدات دوطرفه و پذیرفتن مسئولیت‌های دوطرفه یقینا در
مسیر تعالی مستمر استانداردها موثر خواهد بود.

وی
افزود: تولید مستقیم ایران خودرو به همراه برنامه تعالی کیفیت ضمن از رده خارج
سازی خودروهای قدیمی همچون سمند و پژو 405 و جایگزین کردن خودروهای جدید با
استانداردهای جدید به طور مسلم در بهبود کیفیت محصول و رضایتمندی مشتری تاثیرگذار
خواهد بود و ایمنی بالاتر، کاهش آلایندگی محیط زیست و کاهش مصرف سوخت از پیامدهای مثبت
حرکت در مسیر ارتقای استانداردها است.

دبیر
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پاسخ به این پرسش که
ایران خودرو با کدام راهکارها می‌تواند ارتقای استانداردها را بر روی مدار توسعه و
پیشرفت حفظ نماید، اذعان داشت: تداوم حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت در راستای
ارتقای استانداردها نیازمند برنامه قابل اجرا همراه با ضمانت اجرایی است.

دبیر
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور اقدامات اخیر ایران
خودرو در حوزه ارتقای استانداردها را حرکت در مسیر تعالی و توسعه دانست و گفت: جمع‌آوری
خودروهای کف نیز با برنامه‌های مبتنی بر بهبود کیفی محصولات در ارتباط است.

وی
در ادامه بیان کرد: از یک سو تدوین استانداردها، برنامه‌ها و تعیین مشخصات فنی
محصول نهایی و قطعات و از سوی دیگر نحوه اجرا به طوری که به صورت مستمر شاهد عدم
تغییر این روند رو به رشد باشیم، دارای اهمیت است.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی