امضای تفاهم‌نامه همکاری با شرکت امگا تراک با حضور معاونان وزیر صمت

امضای تفاهم‌نامه همکاری با شرکت امگا تراک با حضور معاونان وزیر صمت – چرخان
منبع: https://charkhan.com/127655/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی