امضای قرارداد تولید و فروش 500 دستگاه مینی بوس آرتا پلاس با شهرداری تهران
امضای قرارداد تولید و فروش 500 دستگاه مینی بوس آرتا پلاس با شهرداری تهران – چرخان


منبع: https://charkhan.com/145706/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-500-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی