انتشار تصاویر و اطلاعات بیشتری از تیگو 9، شاسی‌بلند پرچم‌دار جدید چری
انتشار تصاویر و اطلاعات بیشتری از تیگو 9، شاسی‌بلند پرچم‌دار جدید چری – چرخان
منبع: https://charkhan.com/137105/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D9%88-9/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی