اولین سری پلاک شده کی‌ام‌سی جی7 (KMC J7) کرمان موتور وارد تهران شد
اولین سری پلاک شده کی‌ام‌سی جی7 (KMC J7) کرمان موتور وارد تهران شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/131990/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%DB%8C7-kmc-j7-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی