اولین سری پژو 206 تیپ 3 با قیمت 340 میلیونی وارد بازار شد

اولین سری پژو 206 تیپ 3 با قیمت 340 میلیونی وارد بازار شد – چرخان


منبع: https://charkhan.com/129159/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88-206-%D8%AA%DB%8C%D9%BE-3-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-340-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی