ایران‌خودرو: روی تولید هر دستگاه پژو 206 حداقل 45 میلیون ضرر می‌دهیم

ایران‌خودرو: روی تولید هر دستگاه پژو 206 حداقل 45 میلیون ضرر می‌دهیم – چرخانمنبع: https://charkhan.com/126896/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88-206-%D8%AD/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی