ایران‌خودرو صاحب فناوری تولید گیربکس اتوماتیک هفت سرعته می‌شود
ایران‌خودرو صاحب فناوری تولید گیربکس اتوماتیک هفت سرعته می‌شود – چرخان

منبع: https://charkhan.com/152190/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی