ایران خودرو از خودرو کراس‌لوک TF21 رونمایی کرد + فیلم
ایران خودرو از خودرو کراس‌لوک TF21 رونمایی کرد + فیلم – چرخانمنبع: https://charkhan.com/130466/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9-tf21-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی