بازدید رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از غرفه شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو

در ادامه دکتر اکبری تالار پشتی ضمن بازدید از قطعات و محصولات ارایه شده در این نمایشگاه با ابراز خرسندی از توجه شرکت به رشد تولید و اقتصاد مقاومتی و پیشرفتی که در این زمینه به وجود آمده ابراز امیدواری کرد که این حرکت همچنان پر شتاب ادامه یافته و به اهداف خود دست یابد و خواستار آن شد که با توجه به رشد و تعالی شرکت نسبت به هفدهمین نمایشگاه در سال گذشته، این حرکت پرشتاب ادامه یابد. 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/698078/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

بازدید رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از غرفه شرکت صنعتی محورسازان ایران خودروبه گزارش خبرخودرو، دکتر عزت اله اکبری تالار پشتی از غرفه شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو بازدید و با مهندس باریک بین مدیرعامل شرکت گفت و گو کرد.

در این بازدید مهندس باریک بین برنامه ها و اهداف شرکت را برای ایشان تشریح و دستاوردهای کسب شده برای رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بازگو کردند و افق های پیش رو را بیان کردند.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی