با خرید اعتباری مواد اولیه بخشی از نقدینگی قطعه سازان تامین می شود

وی با اشاره به خرید اعتباری مواد
اولیه به عنوان یکی از روش های تامین نقدینگی قطعه سازان بیان کرد: در حال حاضر تنها
از فولاد مبارکه خرید اعتباری داریم و سایر تامین کنندگان مواد اولیه داخلی به فروش
نقدی روی آورده اند و این موضوع فشار زیادی به قطعه سازان وارد کرده است.

به
گزارش خبرخودرو، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور
عنوان کرد: با خرید اعتباری مواد اولیه داخلی و گشایش اعتبار از طریق
بانک ها حدود 30 هزار میلیارد تومان از نقدینگی قطعه سازان تامین خواهد شد

نجفی منش در پاسخ به این پرسش که
آیا وعده وزیر صمت مبنی بر کاهش 15 درصدی قیمت خودرو و به تبع نرخ قطعات با وجود
افزایش هزینه های تولید و کاهش نقدینگی قطعه سازان در سال جاری محقق می شود، گفت:
متاسفانه برداشت اشتباهی از صحبت های وزیر صورت گرفته چراکه منظور ایشان از کاهش
15 درصدی قیمت خودرو در سال جاری در صورت تثبیت قیمت ها بوده است یعنی اگر تورمی
نسبت به سال گذشته وجود نداشت قیمت خودرو و قطعات می تواند 15 درصد کاهش پیدا کند
اما هم اکنون که میزان تورم افزایش یافته ، قیمت خودرو و قطعات نسبت به میزان تورم
15 درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

محمدرضا
نجفی منش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو 
با
بیان اینکه افزایش هزینه های تولید، تنوع سبد محصولات خودروسازان و رشد تیراژ
تولید در سال جاری نیاز به نقدینگی قطعه سازان را دو چندان کرده است، اظهار داشت: اگر
نقدینگی موردنیاز زنجیره تامین در سال گذشته 200 هزار میلیارد تومان بود برای
تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو در سال جاری نیازمند حدود 560 هزار
میلیارد تومان نقدینگی هستیم.

رئیس
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور

در خصوص آخرین وضعیت تعدیل قیمت قطعات خودرو بیان کرد: طبق روال سالهای گذشته
مذاکرات مستمری با خودروسازان در این زمینه داشتیم با این تفاوت که افزایش 57
درصدی دستمزدها، افزایش 30 درصدی هزینه حمل و نقل، نوسانات نرخ دلار و افزایش
هزینه های گمرکی شرایط را برای قطعه سازان دشوارتر کرده است و امیدواریم با تعدیل
قیمت ها و ادامه مسیر تولید بتوانیم قطعات موردنیاز خودروسازان را در سال جاری
تامین کنیم.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/661321/%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

وی تصریح کرد: با وجود تورم و
افزایش هزینه های تولید کاهش 15 درصدی قیمت خودرو و قطعات امکان پذیر نیست و اگر
کسی با وجود چنین شرایطی قیمت خودرو و قطعات را کاهش دهد باید برای دریافت جایزه
نوبل اقتصادی در دنیا معرفی شود.

رئیس
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور

با بیان اینکه با خرید اعتباری مواد اولیه داخلی
در بازه زمانی 6 تا 9 ماه و گشایش اعتبار از طریق بانک ها حدود 30 هزار
میلیارد تومان از نقدینگی قطعه سازان تامین خواهد شد،افزود: از وزارت صمت تقاضا
داریم که زمینه خرید اعتباری مواد اولیه داخلی را برای تامین بخشی از نقدینگی قطعه
سازان فراهم کند.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی