با همکاری کارگزاری کارآمد؛ 3 خودرو کرمان موتور در بورس کالا عرضه می‌شود
با همکاری کارگزاری کارآمد؛ 3 خودرو کرمان موتور در بورس کالا عرضه می‌شود – چرخان


منبع: https://charkhan.com/132097/%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%9B-3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی