برای اولین‌بار در گروه بهمن: رونمایی از کشنده‌ای با قدرت 560 اسب بخار در اصفهان
برای اولین‌بار در گروه بهمن: رونمایی از کشنده‌ای با قدرت 560 اسب بخار در اصفهان – چرخان

منبع: https://charkhan.com/152295/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی