برخی ویژگی‌های FMC SX5 فردا موتورز تغییر کرد؛ از تغییر رینگ تا طراحی داشبورد!
برخی ویژگی‌های FMC SX5 فردا موتورز تغییر کرد؛ از تغییر رینگ تا طراحی داشبورد! – چرخانمنبع: https://charkhan.com/135391/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-fmc-sx5/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی