برگزاری میز ششم داخلی سازی قطعات با همکاری بزرگترین خودروساز کشور

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور درباره
برنامه زنجیره تامین برای داخلی سازی قطعات خودروهای مونتاژی بیان کرد: تنها یکی
از خودروسازان مونتاژی به منظور داخلی سازی برخی محصولات خود اقدام به عقد قرارداد
با قطعه سازان داخلی کرده است.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/721808/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

وی اذعان داشت: خوشبختانه در
میز ششم خودکفایی با تفاهمی که با مدیرعامل شرکت ایران خودرو و شرکت ساپکو
داشتیم، مقرر شد بسیاری از مشوق ها در
قراردادهای فی ما بین لحاظ شود. از این رو به شرط حمایت حاکمیت و تامین سرمایه
ثابت به تحقق اهداف داخلی سازی در میز ششم بسیار امیدوار هستیم.

مطلب زاده ادامه داد: از طرف
دیگر عدم پایبندی خودروسازان به تعهدات خود در میزهای خودکفایی پنج گانه که شامل
محاسبه قیمت بر مبنای بهای تمام شده قطعات خرید خارج در سال نخست، ضمانت خرید بلند
مدت، خرید نقدی با بازپرداخت و تنفس یک ماهه، قراردادهای برد- برد و عادلانه،
تضمین تک سورس بودن منبع تامین قطعات می شد، عملا میزهای عمق ساخت داخل را از حالت
اقتصادی خارج کرد.

مهدی مطلب زاده در گفتگو با
خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: انجمن صنایع همگن با همکاری شرکت ساپکو به عنوان شبکه
تامین قطعات ایران خودرو، میز ششم داخلی سازی قطعات را آغاز کرده است که هدف از
برگزاری این میز استفاده از ظرفیت سازندگان داخلی برای ساخت آن دسته از قطعات
خودروهای ایران خودرو که تا کنون سازنده داخلی نداشته اند، می باشد.

وی یادآور شد: برخلاف میزهای
خودکفایی پنج گانه قبلی که شامل ساخت داخل قطعات همه خودروهای تولید داخل می شد،
میز ششم تنها به داخلی سازی قطعات خودروهای ایران خودرو اختصاص دارد.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع
همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور عدم ارائه مشوق ها از سوی حاکمیت را مهم
ترین چالش های پنج میز خودکفایی قبلی عنوان و بیان کرد: انجمن صنایع همگن در
راستای تحقق اهداف پنج میز خودکفایی 11 مشوق را پیشنهاد داد که از این تعداد 4
مورد مربوط به خودروسازان و 7 مورد از جمله تامین به موقع ارز، اعطای تسهیلات کم بهره،
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مربوط به حاکمیت می شد که متاسفانه عدم ارائه
مشوق های مالی و مالیاتی از سوی دولت و سیاست های انقباضی بانک ها موجب شد تنها 60
درصد از اهداف میزهای عمق ساخت داخل تحقق پیدا کند.

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات
مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از برگزاری میز ششم
خودکفایی صنعت خودرو با همکاری بزرگترین خودروساز کشور خبر داد.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی