برگزاری نمایشگاه خودرو تهران در مکانی به غیر از شهر آفتاب

بنابراین گزارش، خودروسازان در حال مذاکره برای برگزاری نمایشگاه خودرو تهران هستند تا بتوانند در یکی از مهم‌ترین رویدادهای خودرویی کشور با شیوه مرسوم برگزاری نمایشگاه خودرو در پایتخت حضور یابند.

یادآور می‌شود؛ نمایشگاه خودروی تهران که پس از سال‌ها وقفه در چهار سال گذشته از سر گرفته شده است با کارشکنی و تغییر سیاست شرکت‌ نمایشگاهی شهر آفتاب و انتخاب یک کنسرسیوم برای برگزاری نمایشگاه با شکست مواجه شد و خودروسازان در تلاش برای برگزاری نمایشگاه با شیوه استاندارد و مرسوم در مکانی جدید هستند.منبع: https://charkhan.com/143944/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C/

یک منبع آگاه از برگزاری نمایشگاه خودرو تهران در مکانی به جز مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب خبر داد.
به نظر ‌می‌رسد پس از بدعت شرکت شهر آفتاب در روند انتخاب مجری نمایشگاه خودرو تهران و عدم استقبال خودروسازان از شیوه برگزاری نمایشگاه خودرو با کنسرسیوم، قرار است این رویداد مهم در مکانی به غیر از شهر آفتاب برگزار شود.

این منبع آگاه افزود: تا امروز خودرو سازان تن به شیوه برگزاری نمایشگاه خودرو تهران در شهر آفتاب نداده اند و بدنبال برگزاری نمایشگاه در فضای جدیدی هستند.

بر همین اساس و براساس گزارش یکی از منابع آگاه خبری، در پی عدم‌استقبال شرکت‌های خودروسازی از شیوه برگزاری نمایشگاه خودرو تهران در شهر آفتاب و مذاکرات خودروسازان، نمایشگاه خودرو تهران در مکانی جدید برگزار خواهد شد.


ADS B1

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی