به‌جز محصولات ایران‌خودرو، قرعه‌کشی برای خرید خودرو حذف شد
به‌جز محصولات ایران‌خودرو، قرعه‌کشی برای خرید خودرو حذف شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/129700/%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%8C-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87%DA%A9%D8%B4/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی