بی‌ام‌و M5 مدل 2006 با پیشرانه 10 سیلندر، تنها 430 میلیون تومان!
بی‌ام‌و M5 مدل 2006 با پیشرانه 10 سیلندر، تنها 430 میلیون تومان! – چرخانمنبع: https://charkhan.com/130018/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%88-m5-%D9%85%D8%AF%D9%84-2006-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-10-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%8C-%D8%AA%D9%86%D9%87/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی