بی‌وای‌دی دنزا N7 معرفی شد، کراس‌اوور کوپه جذابی با 530 اسب بخار قدرت
بی‌وای‌دی دنزا N7 معرفی شد، کراس‌اوور کوپه جذابی با 530 اسب بخار قدرت – چرخان

منبع: https://charkhan.com/138475/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%B2%D8%A7-n7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D8%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی