تاثیر 10 درصدی افزایش حقوق نیروی کار بر قیمت قطعات خودرو

شکورزاده در ادامه با اشاره به
روند فعالیت قطعه سازان در سال 1401 بیان کرد: اگر از چالش های اقتصادی که
گریبانگیر همه واحدهای تولیدی شده صرف نظر کنیم، مشکل عمده قطعه سازان کمبود نقدینگی
است و اگر برنامه افزایش 50 درصدی تیراژ در سال جاری که از سوی وزارت صمت تعیین
شده با تامین نقدینگی و پرداخت به موقع مطالبات از سوی خودروسازان همراه نباشد قاعدتا
قطعه سازان امکان تامین حجم تعیین شده قطعات را نخواهند داشت. ضمن اینکه هم اکنون نیز
برای تامین قطعات مورد نیاز خودروسازان با مشکل مواجه هستیم چراکه قطعه سازان با
توجه به نبود نقدینگی موفق به خرید به موقع مواد اولیه نشدند.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/653577/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-10-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

به
گزارش خبرخودرو، رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی
عنوان کرد: اگربرنامه افزایش تیراژ در سال جاری
که از سوی وزارت صمت تعیین شده با تامین نقدینگی و پرداخت های به موقع مطالبات از سوی
خودروسازان همراه نباشد قاعدتا قطعه سازان امکان تامین حجم تعیین شده قطعات را
نخواهند داشت.

سید
محمد مهدی شکورزاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو
با اشاره به تاثیر حذف ارز ترجیحی برقیمت تمام شده قطعات اظهار داشت: با توجه به اینکه بخشی از
مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان وارداتی است حذف ارز 4200 هزار تومانی بر حقوق و عوارض گمرکی و در نهایت قیمت مواد اولیه
تاثیرگذار خواهد بود.

رییس
هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی
همچنین درباره افزایش 60 درصدی
حقوق و دستمزدهای سال جدید و تاثیر آن بر قیمت قطعات گفت: افزایش حقوق ها به طور متوسط
8 تا 10 درصد بر قیمت قطعات تاثیر گذار است.

وی یادآور شد: البته شنیده ها حاکی
از این است که با حذف ارز ترجیحی نرخ عوارض گمرکی کاهش پیدا می کند اما چون هنوز
شفاف سازی در این زمینه انجام نشده و تعرفه ها متفاوت است میزان تاثیر آن بر قیمت
مواد اولیه و قطعات مشخص نیست اما آنچه مسلم است تاثیر قطعی حذف ارز ترجیحی بر
قیمت تمام شده قطعات است.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی