تارا ایران خودرو با موتور جدید EFP توربوشارژ، امسال وارد بازار می‌شود
تارا ایران خودرو با موتور جدید EFP توربوشارژ، امسال وارد بازار می‌شود – چرخان


منبع: https://charkhan.com/140435/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-efp-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-efp-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی