تارا ایران خودرو با موتور جدید EFP توربوشارژ، امسال وارد بازار می‌شود
تارا ایران خودرو با موتور جدید EFP توربوشارژ، امسال وارد بازار می‌شود – چرخان


منبع: https://charkhan.com/140435/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-efp-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B4/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی