تارا سال دنده‌ای V3 با امکانات جدید و گیربکس 6 سرعته دستی دیده شد؛ (تصاویر)
تارا سال دنده‌ای V3 با امکانات جدید و گیربکس 6 سرعته دستی دیده شد؛ (تصاویر) – چرخانمنبع: https://charkhan.com/136644/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-v3-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی