تامین 50 میلیون قطعه در سال 1400 نشان از دستاورد مهم کروز در عرصه تولید دارد

به گزارش خبرخودرو،گروه قطعه سازی کروز حدود 50 میلیون قطعه در سال 1400 برای خودروسازان
تامین کرد.

تولید، تقویت اقتصاد بومی و توجه به توانمندی های داخلی به مدت یک دهه است که جزء
شعارهای هر ساله رهبر معظم انقلاب اسلامی است که حکایت از نگاه دقیق معظم له به این
بخش دارد. در سال هایی که کشور با شدیدترین تحریم های ظالمانه مواجهه بوده است، برخی
تولید کنندگان با تبعیت از فرمایشات رهبری برای توسعه بخش تولید، به رغم همه مشکلات
اقتصادی حاکم در کشور گام های عملی را در تحقق شعار سال 1400برداشته اند که شرکت صنایع
تولیدی کروز نمونه بارز در این میان است.

مدیر فروش کروز از افزایش 40 درصدی تولید در سال آینده خبر داد و گفت: متناسب با
افزایش برنامه تولید خودروسازان و تولید قطعات جدید در سال 1401 این اقدام انجام می
شود.

علی یوسفی مدیر فروش شرکت صنایع تولیدی کروز در ابن باره گفت: با وجود مشکلاتی
همچون کمبود نقدینگی و عدم بازپرداخت بدهی های سایپا و ایران خودرو، تامین مواد اولیه،
کمبود تراشه های الکترونیکی در دنیا و… در سال 1400، تولید و تامین بیش از 50 میلیون
قطعه و تحویل آن به خودروسازان اقدام جدی ما در تحقق شعار سال و منویات رهبرعالی قدر
انقلاب بود.

یوسفی با اشاره به اینکه مطالبات کروز به بیش از 6500 میلیارد تومان رسیده است،
اظهار کرد: این موضوع منجر به بروز مشکلاتی از جمله عدم امکان تامین به موقع و کافی
مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خطوط تولید شد اما با این وجود با حمل هوایی مواد اولیه
و طی کردن مراحل و بوروکراسی های سخت گمرک و اجزای مورد نیاز تولید که هزینه بسیاری
را به همراه داشت، از انباشت خودروهای ناقص جلوگیری کردیم.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/651940/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-50-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی