تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در خودروسازی نیازمند خصوصی سازی صنعت خودرو است

محسن رزمخواه در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۳ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم»اظهار داشت: تحقق شعار سال در صنعت قطعه و خودرو مستلزم خصوصی سازی صنعت خودرو است و به منظور مشارکت هر چه بیشتر مردم در حوزه صنعت باید خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کرد.

این فعال صنعت قطعه سازی مهم ترین اقدام در راستای جهش تولید در سال جاری را خصوصی سازی صنعت خودرو عنوان و بیان کرد: چنانچه در جهت واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی گام های موثری برداشته شود قطعا می توان به رفع بسیاری از مشکلات صنعت قطعه و خودرو در سال جاری امیدوار بود. 

رزمخواه همچنین بر لزوم تعیین استراتژی توسعه صنعتی در صنعت خودرو تاکید کرد و گفت: متاسفانه نبود استراتژی توسعه صنعت خودرو موجب اتخاذ سیاست های ناپایدار در این صنعت شده است در حالی که با تدوین یک برنامه حمایتی منسجم، صنعت قطعه و خودرو از بلاتکلیفی نجات پیدا کرده و در تراز بین المللی قرار خواهند گرفت.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/717257/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی ادامه داد : مادامی که مدیریت دولتی بر صنعت خودرو حاکم است و شاهد بی ثباتی در انتخاب مدیران شرکت های خودروسازی هستیم، این صنعت در بلاتکلیفی به سر برده و قطعه سازان نیز به عنوان شبکه تامین این صنعت با مشکلات دست و پنجه نرم خواهند کرد.  

به گزارش خبرخودرو، یک فعال صنعت قطعه سازی تحقق شعار سال مبنی بر« جهش تولید با مشارکت مردم» در خودروسازی را مستلزم خصوصی سازی صنعت خودرو دانست. 

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی