تحقق شعار سال در صنعت خودرو مستلزم بهبود فضای کسب و کار است

عضو
هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی کشور
همچنین
در خصوص توسعه اشتغال زایی در صنعت خودرو بیان کرد: اشتغال آفرینی در وهله اول
نیازمند افزایش بهره وری و سودآوری شرکت ها است که متاسفانه در شرایط فعلی نه تنها
کارخانجات قادر به جذب نیرو نیستند بلکه به دنبال تعدیل نیروهای خود هستند و عملا
این موضوع متناقض با شعار سال است.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/651372/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

به
گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی
کشور
تحقق شعار سال جاری تحت عنوان«تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» در صنعت
خودرو را در گرو بهبود فضای کسب و کار دانست و عنوان کرد: شعار سال جاری در صورتی
قابل تحقق است که مسئولان و دستگاه های ذیربط در جهت رفع موانع تولید گام های جدی
بردارند.

عضو
هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی کشور
در
ادامه عنوان کرد: شعار سال جاری زمانی قابل تحقق است که مسئولان و دستگاه های
ذیربط در جهت رفع موانع تولید گام های جدی بردارند در غیر این صورت سال جاری سال
خوبی برای صنعت نخواهد بود و امکان کاهش تولید تا پایان سال نیز وجود خواهد داشت.
کما اینکه تعدیل نیروی کارخانجات به سبب افزایش قیمت نهاده های تولید، انرژی، حقوق
کارگران و عدم تعادل اقتصادی شرکت ها از ابتدای سال جاری آغاز شده است.

وی با بیان اینکه یکی از الزامات
بهبود فضای کسب و کار تثبیت قیمت نهاده های تولید است، افزود: حاکمیت و دولت باید
با ثبات قیمت نهاده های تولید و انرژی به تولید کنندگان کمک کنند تا تنها روی
تولید متمرکز شده و نگرانی از جهت نوسان قیمت ها نداشته باشند اما عدم ثبات قیمت
نهاده های تولید و انرژی، تولید کننده را از هدف اصلی خود که افزایش بهره وری و
کیفیت است دور کرده است.

احمدرضا
رعنایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو
با توجه به نامگذاری سال جاری تحت عنوان «تولید،
دانش بنیان و اشتغال آفرینی» از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: برای تحقق
شعار سال ابتدا باید زیرساخت ها فراهم باشد که مهم ترین آنها بهبود فضای کسب و کار
است اما متاسفانه نه تنها پیشرفتی در این زمینه نداشته ایم بلکه دچار پس روی نیز
شده ایم.

رعنایی ضمن تاکید بر ضرورت همکاری
میان قطعه سازان و خودروسازان با شرکت های دانش بنیان اظهار داشت: اگرچه حضور شرکت
های دانش بنیان در صنعت خودرو ضروری به نظر می رسد اما در نهایت این موضوع تحت
تاثیر مسائل اقتصادی است چرا که لازمه تاسیس شرکت های دانش بنیان موفق سرمایه
گذاری و ثبات اقتصادی است.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی