تحویل نسل جدید کامیونت‌های کاما و کامیون‌های باری سی اند سی از شرکت آریادیزل
تحویل نسل جدید کامیونت‌های کاما و کامیون‌های باری سی اند سی از شرکت آریادیزل – چرخان


منبع: https://charkhan.com/150007/%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B3%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی